Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz

Dział zajmuje się:

  • sporządzaniem projektów planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz projektu budżetu w zakresie planu wpływów i wydatków jednostek UJ w obszarze działalności dydaktycznej.
  • zakładaniem elementów dekretacji kosztowej i wydatkowej oraz księgowanie limitów budżetu w zakresie budżetu podstawowego, dofinansowań, refundacji, studiów podyplomowych oraz innych aktywności (działalność dydaktyczna, remonty i inwestycje, fundusze specjalne)
  • sporządzaniem projektu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ.
  • sporządzaniem miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie planu wpływów i wydatków jednostek UJ.
  • bieżącą analizą i weryfikowaniem poprawności wydatkowania środków przez jednostki w podziale na kategorie budżetowe oraz poszczególne aktywności wraz z przedstawieniem rozwiązania pojawiających się problemów.

Pracownicy działu

Kierownik
mgr Magdalena Weideman

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 08
E-mail magdalena.weideman@uj.edu.pl

 

Zastępca kierownika
mgr inż. Katarzyna Nowicka

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 08
E-mail katarzyna.nowicka@uj.edu.pl

 

mgr Anna Wadas

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 48
E-mail anna.wadas@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Nowakowska

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 48
E-mail k.nowakowska@uj.edu.pl

 

mgr Diana Rybska

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 60
E-mail diana.rybska@uj.edu.pl

 

mgr Mariola Smok

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 60
E-mail mariola.smok@uj.edu.pl

 

mgr Urszula Michalik

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 68
E-mail urszula.michalik@uj.edu.pl